Józef Lewandowski
 
 

J Ó Z E F   L E W A N D O W S K I   1 9 2 3 — 2 0 0 7

Józef Lewandowski urodził się w 1923 roku, w Koninie. Wziął udział w drugiej wojnie światoej. Po wojnie studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w 1961 roku. Specjalizował się w historii Europy Środkowo-wschodniej i kwestiach narodowościowych. Od 1969 roku w Szwecji, nawiązał wspólpracę z Uniwersytetem w Uppsali, gdzie wykładał do przejścia na emeryturę w 1988 roku. Jego prace publikowane były w kilku językach i kulkunastu krajach. Peter Englund, który napisał przedmowę do jego ostatniej książki Knutpunkt Stockholm, był jednym z studentów Józefa Lewandowskiego w Uppsali.
Józef Lewandowski zmarł 17 listopada 2007 w Sztokholmie.