Józef Lewandowski
 
 

J Ó Z E F   L E W A N D O W S K I

Publikacje
Bibliografia prac Józefa Lewandowskiego obejmuje kilkaset pozycji, opublikowanych w wielu językach (w tłumaczeniu  lub orginale), w kraju i na emigracji. Tutaj prezentujemy zaledwie kilka tekstów wybranych z bogatego dorobku Józefa.

   
History and Myth: Pinsk, April 1919
  Published in POLIN 2, 1988
   
Wokół biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  Ze zbioru: Szkło bolesne, obraz dni... Eseje nieprzedawnione, 1991
   
Early Swedish Information about the Nazis' Mass Murder of the Jews
  Published in POLIN 13, 2000
   
A Fish Breaks trough the Net: Sven Norman and the Holocaust
  Published in POLIN 14, 2001 
   
Archeologia niepamięci
  Opublikowany w: MIDRASZ 4 (108), 2006