Józef Lewandowski
 

J Ó Z E F   L E W A N D O W S K I   1 9 2 3 — 2 0 0 7

Jozef Lewandowski föddes 1923 i Konin, i Polen. Som ung deltog han som soldat i andra världskriget. Efter kriget studerade han historia vid universitetet i Warszawa och disputerade där 1961. Han specialiserade sig på Östeuropas historia och dess nationella frågor. 1969 kom han som politisk flykting till Sverige och knöts då till universitetet i Uppsala där han undervisade fram till sin pensionering 1988. Han har givit ut ett stort antal vetenskapliga skrifter och skrivit åtta böcker. Peter Englund, som har skrivit förord till hans sista bok Knutpunkt Stockholm, var en av Jozef Lewandowskis elever i Uppsala.
Józef Lewandowski dog den 17 november 2007 i Stockholm.