Józef Lewandowski
 

J Ó Z E F   L E W A N D O W S K I

Böcker

Federalizm
Litwa i Białoruś w polityce obozu belwederskeigo...
PWN, Warszawa 1962.
 
Imperializm słabości
Kształtowanie się koncepcji polityki wschodniej piłsudczyków 1921-1926.
PWN, Warszawa 1967.
 
Swedish Contribution to the Polish Resistance Movement
during World War Two, 1939-1942

[translated from Polish by Tadeusz Szafar]
Acta Slavica, Uppsala 1979.
 
Cztery dni w Atlantydzie
Ex Libris, Uppsala 1991.
 
Szkło blesne, obraz dni
Eseje nieprzedawnione
Ex Libris, Uppsala 1991.
 
Węzeł stockholmski
Szwedzkie koneksje polskiego podziemia. IX 1939 – VII 1942.
Acta Sueco-Polonica, Uppsala 1999
 
Knutpunkt Stockholm
Atlantis, Stockholm 2006