J Ó Z E F   L E W A N D O W S K I
K N U T P U N K T   S T O C K H O L M

I september 1939 anföll Tyskland Polen. Andra världskriget bröt ut. I Warszawa bodde en liten skara svenskar, representanter för olika svenska företag. Några av dessa Warszawa-svenskar ställde sig genast på de underkuvades och mördades sida. De blev snabbt oersättliga för motståndsrörelsen, eftersom de underhöll dess förbindelser med de allierade. Till det ockuperade landet smugglade de in stora penningsummor och ut ur det omfattande rapporter om sakernas tillstånd. Så förmedlade Sven Norrman, den polska hemarméns viktigaste kurir, i april 1942 den första utförliga rapporten om den pågående Förintelsen. Rapporten föranledde ingen åtgärd från de allierades sida. Dock stoppade tyskarna den svenska trafiken mellan Warszawa och Stockholm genom att häkta alla Warszawa-svenskar som befann sig inom räckhåll. Warszawa-svenskarna spelade en viktig roll i andra världkriget, men deras gärning är nästan okänd både i Polen och i Sverige.

Józef Lewandowski, som själv deltog i andra världskriget som soldat och som sedermera blev historiker vid Uppsala universitet, berättar historien om Warszawa-svenskarna. Hans forne elev Peter Englund ger i en inledande essä en färgstark bild av Józef Lewandowskis verksamhet och personlighet.

Bokinformation:
Inbunden. Atlantis 2006-05.
ISBN: 9173530999 / 91-7353-099-9
Bandtyp: Inbunden
Omfång: 343 sidor
Utgivningsår: 2006
Hitta bokens lägsta pris»

 
 
RÖSTER OM:
 
Krigets hjältar
...Scenen med Sven Norrman framför rakspegeln är hämtad ur historikern Jozef Lewandowskis nya bok, som bär den anspråkslösa titeln "Knutpunkt Stockholm". Det är såvitt jag förstår den första sammanfattningen av den hjälp som svenska medborgare faktiskt gav den polska motståndsrörelsen under kriget. Lewandowski själv har tidigare gett ut "Swedish Contribution to the Polish Resistance Movement during World War Two" (1979) och också skrivit en längre artikel om Sven Norrman här i DN (15/6 -97).

"Knutpunkt Stockholm" är en minutiös genomgång av den polska motståndsrörelsens kontakter med Sverige. Lewandowski har forskat i ämnet i trettio år och samlat på sig enorma mängder fakta. Han har också tidigare redovisat mycket av sina rön i böcker på polska: jag föreställer mig att "Knutpunkt Stockholm" är tänkt som en stor inkörsport till hela materialet, allt på en gång, och Lewandowski skriver också i efterordet att han nu lämnar över stafettpinnen till yngre forskare...

Ola Larsmo
Dagens Nyheter, 6 augusti 2006
Läs hela texten på DN.se»
 
 
Modigt kurirarbete under kriget
En handfull svenskar som få känner till spelade en viktig roll i den polska motståndsrörelsen 1939-1942. Historikern Jozef Lewandoski är i "Knutpunkt Stockholm" en utmärkt och tålig vägvisare genom komplicerade historiska skeenden.

Knutpunkt Stockholm, Uppsalaprofessorn Jozef Lewandowskis outtömligt rika bok, är skriven av en historiker av facket och borde - för att den skall göras full rättvisa - anmälas av en sådan, eftersom den fordrar skarpare analytiska verktyg än vad undertecknad äger och djupare kunskaper i modern historia. Att den handlar om ett nära europeiskt förflutet som ännu inte fått mytens lockande status gör inte saken lättare. (...)

"Knutpunkt Stockholm" är ett vetenskapligt arbete där de många och utförliga fotnoterna nästan bildar en bok för sig och där de komplicerade sammanhangen utreds med stor noggrannhet och en överväldigande detaljrikedom. Trots denna vandring genom en snårskog av fakta, incidenter, teorier, antaganden, namn, och citat, är det en engagerande - om än inte lättillgänglig - läsning, inte minst beroende på författarens ständiga närvaro i texten men inte, som det uppskattande står i Peter Englunds inledning, "i form av det mest väl - och överanvända av alla våra personliga pronomen -", utan som en tålig vägvisare genom och rättvis bedömare av de ytterst komplicerade historiska skeendena.

Vad man av denna inledning får lära sig om Jozef Lewandowskis bakgrund ökar bara läsarens aktning för honom. "Det är inte lätt att vara jude", sade den polske chassiden, Jaakob Jizchak från Przysucha (död cirka 1812), det är inte heller lätt att vara polack, men att vara polsk jude är näst intill omöjligt. Den polske juden Jozef Lewandowski undviker inte att tala om den polska antisemitismen men fastnar för den skull icke i något slags enfaldig antipolskhet, vilket är mer än aktningsvärt, när man betänker att det just i år, när hans bok kommer ut på svenska, förflutit 60 år sen pogromen i Kielce...

Rita Tornborg
Svenska Dagbladet, 29augusti 2006
Läs hela recensionen på SVD.se»